Avainsana-arkisto: mutterit

Mopoilijan koneoppia – pultit ja mutterit ja aluslevyt


Tässä mopossa oli käytetty pultteja ja muttereita ja aluslevyjä kirjavasti. Vääränlaiset pultit ja mutterit ja aluslevyt olivat jopa aiheuttaneet vaurioita.

Tässä yksilössä oli käytetty myös jos jokinlaista kiristysmomenttia. Osa pulteista oli väännetty todella kireälle ja pari oli sormikireydellä. Väärillä momenteilla voi aiheuttaa monenlaista harmia. Kiinnitykset voivat irrota. Pultteihin tai osiin, joita liitetään yhteen, voi tulla muodonmuutoksia, joita ei välttämättä huomaa (ellei pultti katkea). Pultissa oleva piilomurtuma voi aiheuttaa moottorin sisällä katkeamisen myöhemmin tärinässä tai lämpolaajenemisen vaikutuksena, seurauksena voi olla vaikkapa vuoto.

Usein kuulee tutun lauseen: ”Minä olen aina vääntänyt käsivaralla kaikki pultit ja ikinä ei ole ollut ongelmia.” Voi olla, mutta voiko asiasta olla varma? Olisiko huollon tai rikkoutumisen väli ollut pidempi, jos olisi oikeat pultit, mutterit ja aluslevyt ja kiristysmomentit? Asiaa on hyvä pohtia ja ainakin tuntea perusteet.

Pultit (bolt)

Ensin pari käsitettä:

 • Myötöraja (Re) tarkoittaa kohtaa, jossa kappale venytettäessä ei enää palaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja tulee siis pysyvä muodonmuutos.
 • Murtolujuus (Rm) tarkoittaa sitä, kuinka paljon pultti/ruuvi kestää venymistä katkeamatta.

Merkintöjen kertoma tarina on loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Esimerkiksi merkintä M12x50-8.8

 • M = metrinen kierre, milli (se toinen järjestelmähän on tuumainen…)
 • 12 = kierteen nimellishalkaisija [mm]
 • 50 = kierreosion pituus
 • 8.8 merkinnän ensimmäinen luku on murtorajan sadasosa yksiköllä N/mm^2, eli Newtonia neliömillimetrillä (esimerkissä murtoraja Rm = 800N/mm^2, eli merkinnän luku 8 kerrottuna luvulla 100)
 • 8.8 merkinnän toinen luku on murto- ja myötörajan suhde (esimerkissä myötöraja/murtoraja = 0,8. Myötöraja saadaan kertomalla murtoraja kertaa tuo suhdeluku, eli 800 N/mm^2 * o,8 = 640 N/mm^2. Lisää esimerkkejä: merkintä 10.9: Rm = 1000 N/mm^2, Re = 900 N/mm^2. Merkintä 12.9: Rm = 1200 N/mm^2, Re = 1080 N/mm^2.

Teräspulttien ohjeelliset kiristysmomentit löytyvät esimerkiksi oheisesta taulukosta. Esim. M8 pultille 8.8 kovuudella säädetään työkaluun arvo 21 Nm. Jos käytetään koneellista työkalua, momentti pitää kertoa luvulla 0,93. Huomaa myös kitkojen vaikutus, joka pitää korjata myös korjauskertoimilla taulukon mukaan.

Teräsruuvien ohjeelliset kiristysmomentit

Ohjeelliset kiristysmomentit kovuusluokittain (Helsingin Ruuvihankinta Oy)

Pulttien kovuuden voi tunnistaa myös mutterin päästä. Metriset merkitään numeroin ja tuumaiset viivoin. Tuumainen Grade 5 (kolme viivaa) vastaa ominaisuuksiltaan suunnilleen metrisen merkintää 8.8. Huomaa, että pulttien päässä voi olla muitakin merkintöjä, esim. valmistajan tunniste.

Pulttien merkinnät

Pulttien merkinnät.

Kierre

Hieno ja karkea kierre pitää erottaa jotenkin toisistaan. Metrisessä järjestelmässä puhutaan noususta, mikä tarkoittaa kierteiden välistä etäisyyttä toisistaan. Tuumajärjestelmässä puhutaan, montako kierrettä on per tuuma.

Kierteen voi lukita lukitusaineella. Sitä voidaan käyttää aina, myös lukkoprikkojen kanssa, mutta yleensä sitä käytetään vain tietyissä kohdissa, esimerkiksi kiertokankien laakerien muttereissa kampiakselin ympärillä.

Yleisesti käytettyjä kierrelukitteita ovat Loctite 242 sininen ja Loctite 271 punainen. Sininen ei ole niin vahvaa ja avaaminen voidaan suorittaa käsityökaluin. Punainen saattaa vaatia voimakkaampia keinoja kuten liotusta ja kuumailmapuhallinta.

Mutterit (nut)

Pultteja vastaavien mutterien lujuusluokat ilmaistaan metrisessä maailmassa numeroin, tunnuksella 8, 10 ja 12. Luku ilmaisee mutterin vetojännityksen kestoa ruuuvin jännityspoikkipinnassa (joka ei ole siis sama kuin nimellishalkaisijalla laskettu pinta-ala). Luku 8 vastaa 800N/mm^2 vetojännitystä jne. Tuumaisessa maailmassa mutterien lujuudet merkitään pistein.

Aluslevyt (washer)

Aluslevyillä on monta tehtävää. Aluslevy suojaa pultin tai mutterin kiristymisessä liitettävää osaa. Pultin/mutterin kulmat jättävät jäljen aluslevyyn liitettävän osan sijasta. Aluslevyillä voidaan myös säätää eri osien etäisyyttä toisistaan. Aluslevy myös laajentaa rasitusta isommalle alueelle. Joissain tilanteissa aluslevy myös tiivistää, mm. kuparinen aluslevy auton öljypohjassa.
Aluslevyjä on tasaisia, lukkoprikkoja ja hampaallisia. Lukkoprikka on katkaistu ja päät väännetty erilleen. Kiristettäessä lukkoprikan erisuuntiin osoittavat päät jäävät jännitykseen ja estävät mutteria tai ruuvia kääntymästä. Hampaallisissa aluslevyissä hampaat voivat olla sisäkehällä tai ulkokehällä.

Asennusjärjestys on pultin kanta – mahdollinen lukkoprikka – tavallinen aluslevy – mutteri. Tällöin mutteria on helppo kiristää kun se ei ole suoraan kosketuksessa lukkoprikkaan.

Käytännön vinkkejä:

 • Älä säästä pulteissa ja muttereissa ja aluslevyissä, vaihda vanhat ruosteiset ja väsyneet (huono kanta, alkavia murtumia, jne.) ja huonokierteiset uusiin!
 • Jos korjailet vanhaa, käytä olemassaolevien räjäytyskuvien ja osaluetteloiden pultteja ja muttereita.
 • Jos mittailet pultteja, pituus mitataan ilman kantaa ja halkaisija mitataan kierteiden huipulta, ei pohjalta. Mittaa pultin ulkohalkaisija työntämällä pultti työntömitan leukojen väliin pitkittäin.
 • Jos haluat tunnistaa kierteen (metrisessä järjestelmässä nousu; kierteiden välinen etäisyys toisistaan), on yksinkertaisinta käyttää kierrekampaa.
 • Jos haluat selvittää sopivatko mutterit ja ruuvit toisiinsa on kiertää niitä sormin. Jos kiertäminen sujuu kevyesti, on todennäköistä että kierteet ovat samat kummassakin. Jos tarvitaan voimaa, kannattaa ensin selvittää onko kierteissä likaa tai ruostetta tai halpojen osien ollessa kyseessä, onko kierteen alussa jotain ylimääräistä pursetta tai metallilastua. Jos kierteet ovat puhtaat, mutta ne eivät kierry kevyesti, on kyseessä todennäköisesti toisiinsa sopimattomat osat.
 • Mutterien lujuusluokkia ei tarvitse juuri miettiä, kunhan laittaa ruuvit ja mutterit vastaavuuksittain pareittain. Kauppojen kilopulttihyllyillä useimmiten on järjestetty niin, että pultit ja mutterit ovat juurikin pareittain. Tämän lisäksi jos valitset mutterin korkeudeksi vähintään 0,8 * halkaisija niin mutteri ei petä ensimmäiseksi.
 • Momenttiavaimen käytön vaiva on projektisi mittakaavassa pieni. Käytä siis sitä, varsinkin erikseen suositelluissa kohteissa (sylinterin ja lohkojen kiinnitys jne.)
 • Jos käytät lukitetta, puhdista pinnat liasta, öljystä, rasvasta käyttäen sopivaa puhdistusainetta. Käytä lukitetta vain vähän, ohuena kerroksena. Ylimääräisen lukitteen joutuminen koneistoon vääriin paikkoihin ei ole hyvä asia.

Lähteet: